Machozi Ni Nini?

Margaret Kayombo - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Margaret Kayombo (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Machozi ni maji maji yanayotoka machoni, ila chimbuko lake ni moyoni kutokana na hisia kali, iliyosababishwa na tukio ambalo siyo la kawaida kwa mhusika. Kwa upande moja, linaweza kuwa tukio zuri sana sana kupita kawaida, au baya sana sana kupita kawaida. Aidha matukio mabaya au mazuri, yote yanasisimua hisia kali kwa mhusika, hisia ambazo zinaufanya moyo uitikie kwa kutoa machozi mithili ya bomba la maji yenye msukumo mkali.

Kwa hiyo msisimko mkali waweza kutoka nje ya mwili kwa njia ya machozi. Kulia kunapunguza ama kuondoa madhara yanayoweza kujitokeza kwa kuzibania ndani hisia hizo. Madhara hayo yanaweza kuwa kuzimia, shinikizo la damu, kiharusi au vidonda vya tumbo.

Machozi ni njia bora na salama inayoruhusu msukumo wa hisia kali ya mwili kumwagika nje ya mwili kwa usalama bila kumuathiri mhusika. Huzuni isiyotolewa nje kupitia machozi husababisha viungo vingine kulia, siyo kwa kutoa machozi bali kwa kupata maumivu ya sehemu mbalimbali za viungo kwenye miili yetu, hususani, kuumwa vichwa au hata kupata maumivu kwenye miguu.

Machozi ni dawa nzuri sana ya kuondoa ama kupunguza msongo wa mawazo. Kuna utaratibu fulani, sijui ni wa kimila ama wa kimfumo wa dume, ambao unawataka wanaume wasiwe wanalia. Utakuta mwanaume ana tatizo kubwa, mathalani, la kufiwa na mtu wa karibu sana, lakini kutokana na mwiko huo, mwanaume huyu atajikaza na kuumia ndani kwa ndani, atajizuia asilie. Mwiko wa wanaume hawa “kutoruhusiwa” kulia, hakujaacha wanaume wengi salama. Na pengine hii ni moja ya sababu kuwa na idadi ya wanaume wanaojiua kuwa juu zaidi ya ile ya wanawake.

Chonde, chonde kwa wanaume, toeni machozi kupunguza uzito ulilomo ndani ya mioyo yenu. Ninyi ni binadamu sawa na binadamu wengine, na
mna hisia kama wengine, hivyo, kulia ama kupiga kelele ni sahihi kabisa kwa kila mwenye pumzi hapa duniani.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Aisifuye Mvua, Imemnyea

Tap Elderly Women's Wisdom for Youth (TEWWY)

Simulizi

by Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY).

Ni jambo la kawaida mtu kukisifia kitu ama kukizungumzia kitu ambacho kimempata. Hali kadhalika, ni jambo la kawaida kwa binadamu kumsifia mtu ambaye amemtendea kitu fulani kilichomfurahisha ama kumgusa.

Usemi huu hutumiwa kuonyesha kwamba yule aliyepatwa na jambo, liwe zuri au baya, ndiye anayelijua vizuri na hivyo ni halali yake kulisifia kwa watu ama kulilaani vile anavyoweza. Mtu huyu atakuwa na uwezo wa kulielezea vizuri kuliko mtu yeyote yule. Ni sawa pia tukisema, mtu aliyepigwa na mvua ndiye anayeweza kuelezea vizuri jinsi mvua hiyo ilivyompiga.

Wengine pia husema, ni mvaaji wa kiatu ajuaye wapi kinabana. Mtu mwingine hawezi kujua kwa sababu hajakivaa kiatu hicho. Cha msingi ni kwamba inabidi mtu awe ametendewa ama ameguswa na mtu au jambo fulani ndipo aweze kulielezea vizuri. Mtu mwingine yeyote hawezi kuelezea ama kusifia vizuri kama yule aliyelipitia.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Zungumza Ili Upone

Susan Njana - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Masimulizi

by Susan Njana (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Katika maisha tunatakiwa tusione aibu kuyasema matatizo yetu yanayotusumbua. Tunatakiwa tutue mizigo hasi (toxic) tuliyoibeba moyoni. Kwa kawaida, binadamu ni msiri na wengine huwa ni waoga kuzungumzia au kuweka bayana matatizo yao wanayoyapata.

Haijalishi tatizo hilo ni kubwa ama dogo kiasi gani. Inategemea moyo wako umelibebabje ama una uwezo kiasi gani wa kulibeba hilo tatizo. Kama ni tatizo linalokusumbua, hata kama ni la aibu kiasi gani, ni vema ukachagua mtu wa kumshirikisha ili aweze kukusaidia kulitatua ama kukupatia ushauri.

Binadamu siyo kisiwa, tunaishi na watu. Hatuwezi kukosa mtu, angalau hata mmoja kwenye jamii tunayoishi wa kumshirikisha yetu ya moyoni kwa ajili ya kupata ushauri. Kukaa na mizigo moyoni huweza kusababisha matatizo makubwa huko mbeleni, ikiwa ni pamoja na msongo wa mawazo ambao mwisho wake unaweza ukakufikisha pabaya, na hata kufikia hatua ya kujiondoa uhai.

Tupo hapa duniani ili tusaidiane vile tunavyoweza. Katika hali ya kawaida, tunapaswa kutambua na kuguswa na matatizo ya wenzetu ili pale wanapopata tuweze kutoa msaada. Wengi hukaa na matatizo yao moyoni kwa kukosa mahali pa kuyatulia.

Hali kadhalika, napenda kusisitiza kuwa tusiruhusu mioyo yetu kubeba mizigo mizito ambayo mwisho wake huwa ni hatari. Pakua mizigo uliyokuwa nayo kwa kumwambia mtu unayemuamini ili akusaidie. Hata ikibidi, piga kelele kama njia ya kuondoa mizigo hiyo. Nikiongelea kupiga kelele, kunanikumbusha watoto wa Princes Diana wa Uingereza walipoanzisha kampeni ya “Shout”, ikiwa na maana “piga kelele” pale mizigo inapokuwia mizito moyoni mwako. Cha msingi, “usikae kimya” kwani kwa kufanya hivyo utakuwa unajiumiza sana na mwishowe itakuwa hatari kwa maisha yako.

Haijalishi wewe ni wa jinsia gani, uwe mwanaume au mwanamke, sisi sote ni binadamu, maumivu ni yale yale kwa jinsia zote. Mila na desturi nyingi zinawataka wanaume wasilie ama kupayuka hata kama wamefiwa. Mila hii ni mbaya mno. Ndio maana vifo vitokanavyo na watu kujiua ni vingi sana kwa wanaume ikilinganishwa na wanawake. Na tuivunje mila hiyo, ni potofu. Mwanaume ana haki ya kulia sawa sawa na mwanamke. Mwanaume hana moyo ama hisia tofauti na za mwanamke. Wewe mwanaume, usihifadhi mambo mazito moyoni mwako. Zungumza, omba ushauri, usijianzishie ugonjwa wa sonoma bure. Hakuna kisichoweza kupata usaidizi ama ufumbuzi chini ya jua. Epuka mateso makubwa na ya muda mrefu au kifo kutokana na kuficha ficha machungu yako.

Hivyo, katika maisha, kwa tatizo lolote liwalo, ni vizuri kushirikisha watu sahihi ili uweze kupata suluhisho mapema na kuepusha madhara au hasara inayoweza kujitokeza. Mwaka 2023 uwe ni mwaka wa kufunguka na kutua mizigo mizito itusumbuayo mioyoni mwetu. Tujitahidi kuondoa msongo wa mawazo kwa kuzungumza na wale tunaowaamini.

Maisha bila msongo wa mawazo inawezekana endapo tutazungumza na kupata msaada kutoka kwa washauri.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Akipenda Chongo Huita Kengeza

Tap Elderly Women's Wisdom for Youth (TEWWY)

Simulizi

by Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY).

Watu wengi tuna tabia ya kutoona ubaya wa mtu au jambo kutokana na mapenzi makubwa tuliyokuwa nayo na mtu huyo au jambo fulani. Usemi huu hutumika kwa mtu ambaye analipenda au analiunga mkono jambo fulani au mtu au kitu fulani. Mtu wa namna hii huwa hakubali kuwa jambo hilo ni la aibu au lina kasoro yoyote. Hata kama ni kweli mtu huyo, ama jambo hilo lina kasoro, atalitetea kwa kila namna. Badala ya kusema ukweli uliopo, chongo na kasoro zilizo wazi kabisa, mtetezi atabisha sana na kusema, “wewe huoni vizuri, hicho unachoona wewe ni kasoro ndogo tu”.

Msimamo wa huyu jamaa ni ule wa kengeza, wa kutoona ukweli wa mambo. Yote hiyo ni kupenda sana kitu na kushindwa kuona mapungufu yake. Hali kadhalika, kumpenda mtu kiasi cha kutoona mabaya ama kasoro zake ni tatizo na hivyo kuweza kuambiwa na watu usemi huo wa “akipenda chongo, huona kengeza”.

Yatupasa tuwe na macho ya kuona ukweli na kukubali mapungufu yaliyopo. Kwa kufanya hivyo tutaweza kuchangia katika kurekebisha zile kasoro zinazoonwa na wenzetu na hivyo tutakuwa tunatenda haki kwenye jamii yetu.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Mkuki Kwa Nguruwe, Kwa Binadamu Mchungu

Tap Elderly Women's Wisdom for Youth (TEWWY)

Simulizi

by Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY).

Mara nyingi binadamu hupenda kuwafanyia wenzao mambo ambayo si mazuri, na pengine ya kuchukiza na kuumiza sana. Wakati wanawafanyia wenzao hayo, huwa hawajali jinsi wenzao watakavyojisikia. Hali kadhalika huwa hawafikirii jinsi ambavyo wao wangejisikia endapo wao pia watakuja kufanyika hivyo.

Kwa kifupi, tunaweza kusema kuwa, binadamu wakati mwingine huwa ni wabinafsi, huwa hatujali hisia za wengine. Hupenda kuwachukulia wenzetu kirahisi rahisi tu, kitu ambacho si kizuri.

Usemi huu wa Mkuki kwa Nguruwe, kwa Binadamu uchungu hutumiwa kumsema mtu ambaye hupenda kuwaumiza wengine kwa kuwafanyia mambo yasiyofaa. Ukweli unaonyesha kuwa ukifikia wakati wa kuumizwa au kutendewa mabaya na wao, hulalamika na kujiona kana kwamba wanaonewa.

Binadamu ni mwepesi kusahau, huwa hakumbuki kuwa na yeye huwa wakati mwingine anawatendea wenzie mambo yasiyopendeza. Yatupasa tujitahidi kutenda haki bila upendeleo ili na sisi yakitukuta tuone ni sehemu ya maisha na hivyo tusiwe na uchungu uliokithiri.

Tusipende kuwafanyia wenzetu yale tusiyopenda kufanyiwa, tusije onja kali ya mkuki ambao tutauona uchungu wake.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Mwenye Hekima Habishani

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Ni rahisi sana kumjua mwanadamu ni wa aina gani ama kumjua jinsi alivyo. Hebu jaribu kumwambia mtu habari ambayo kwa hali ya kawaida inaweza kumkasirisha.

Subiri uone atakachofanya baada ya kusikia habari hiyo. Utamjua ni mtu wa aina gani kutokana na vile atakavyoipokea hiyo habari. Pengine mategemeo yako ama lengo lako lilikuwa ni kumuona amekasirika.

Unaweza ukashangaa jinsi atakavyoipokea habari hiyo. Utakachokiona pengine kinaweza kuwa ni tofauti na vile ulivyokuwa unafikiri. Kama mtu huyo ana busara hawezi kukujibu mara moja. Sana sana ataendelea kukusikiliza hata kama unamlazimisha aelewe vile unavyotaka. Wakati wewe unataka akuone umempa habari njema, yeye atakuwa anatafakari kwa makini hilo ulilomwambia.

Kwa kawaida, kimya hicho kinaonyesha kuwa huyu mtu ana hekima na hana tabia ya kukurupuka ama kuzungumza bila mpangilio. Kutokana na busara zake, anaweza akakujibu kuwa, “nimesikia”. Ni kawaida kwa wenye hekima kutumia muda wao kutafakari jambo kabla ya kulitendea kazi.

Kwa upande mwingine, kwa wale ambao hawana hekima, wao mara zote huwa ni wapayukaji na waropokaji wa maneno yasiyo na maana. Watu kama hawa huwa ni wachonganishi baina ya mtu na mtu ama baina ya watu na watu.

Mwenye hekima huwa ni mpatanishi na sio mchonganishi. Hekima huambatana na busara. Kwa bahati mbaya, karama hii inapatikana kwa watu wachache tu. Yatupasa sote tumuombe Mungu aweze kutupatia hekima katika maisha yetu ya kila siku.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Wanacheka Ukiwa Nao

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Tuko katika ulimwengu wenye mambo mengi, vurugu nyingi na kila wakati tuko katika mapambano na kuneneana mabaya. Tatizo kubwa ni kutokupendana hasa pale tunapotofautiana kwenye uwezo wa kipato. Mara nyingi asiye na kitu ni mtu wa kutengwa na kutokusikilizwa katika jambo lolote. Mtu huyu huonekana kutokuwa na thamani yoyote na kwamba hawezi kuwa na mchango wowote wenye faida kwa jamii.

Binadamu tuna tabia ya kusahau na mara nyingi tunashindwa kujua na kutambua kuwa Mungu ana mpango na kila mja wake na kwamba mpango wa kila mtu unatofautiana na ule wa mwingine. Cha msingi ni kwamba kila mtu ana umuhimu wake mbele za Mungu. Kama vile ambavyo vidole havilingani, ukweli ni kwamba kila kidole kina kazi kwenye mwili wa mwanadamu.

Mara nyingi, binadamu huwa tunaangalia na kumthamini mtu mwenye nacho. Siku ambayo huyo mwenye nacho akipungukiwa kidogo basi ujue hakuna mtu atakayemsogelea kama ilivyokuwa zamani alipokuwa nacho. Hadhi ikija kushuka kidogo tu, basi hata wale ambao alikuwa akicheka nao watamcheka na kumsema vibaya.

Binadamu hatuaminiki, binadamu ndivyo tulivyo. Inapofikia hatua ya kuchekana na kusemana vibaya, ndipo utakapojua kuwa kumbe, mara nyingi, urafiki huwa hauna maana. Yatupasa kuwa makini na watu na marafiki tunaokuwa nao na kwa wakati gani. Binadamu hatuna wema, mara nyingi tunasahau maagizo ya Mungu aliyotuagiza, ya kuwa na upendo wa dhati na kweli baina yetu. Unafiki umekuwa sehemu ya maisha yetu, ni kipaumbele cha walio wengi.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Palipo Na Chuki Ujue Wema Ulitangulia

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Katika maisha tunayoishi hapa chini ya jua, ukubali usikubali chuki nyingi hutokana na wema ambao ulimfanyia mtu. Mara nyingi chuki hiyo huwa ni nzito na kubwa kuliko maelezo. Chuki inapoingia, ni dhahiri kuwa huyo mtu afanyayo hayo ujue amesahau fadhila aliyotendewa. Si ajabu hata watoto wetu tukiwaona wakisahau mambo waliyofanyiwa na wazazi wao katika kutengenezewa maisha yao. 

Palikuwa na kijana mmoja ambaye alichukuliwa na mjomba wake kuja hapa jijini Dar es Salaam. Mjomba alimsomesha kijana huyu akijua kuwa anamsaidia dada yake. Maisha ya dada yake yalikuwa duni sana kutokana na ukweli kwamba baba za watoto hawa walikuwa hawaeleweki. Kila mtoto alikuwa na baba yake. Ilikuwa ni shida tupu.

Mjomba alijitahidi kumsaidia mpwa wake kuanzia darasa la tano. Alipomaliza darasa la saba, alimpeleka shule ya private kuanza Kidato cha kwanza. Alisoma private hadi akamaliza kidato cha nne. Mjomba wake hakuishia hapo, aliendelea na kumsomesha. Alimpeleka kidato cha tano lakini kwa bahati mbaya hakufanya vizuri mitihani ya kidato cha sita.

Mjomba alikuwa na moyo mkuu, hakuchoka, alimpeleka chuo kuchukua kozi ya Manunuzi. Baada ya kumaliza alimtafutia kazi. Kijana alipopata kazi, alianza kujiinua sana na kuanza kumdharau mjomba wake. Alithubutu hata kusema kuwa mjomba wake alikuwa akimtesa sana wakati anasoma na aliongeza kwa kusema kwamba alikuwa anatumia nguvu za giza kumsumbua na kumuangamiza yeye. Hali ilikuwa mbaya kiasi kwamba hata akikutana na mjomba wake njiani, kijana akawa hamuamkii wala kumpa salamu ya aina yoyote. 

Muda ulivyokwenda, kijana aliugua ghafla na kupoteza maisha. Swali kubwa likawa ni wapi pa kupeleka msiba? Ilikuwa ni mtihani mkubwa ambao ilibidi ndugu waingilie kati. Walimsihi sana mjomba aliokoe jahazi na walimsihii kwa kumwambia kuwa, kama ni adhabu, mpwa wake alikuwa tayari amekwishaipata. 

Mjomba wa kijana alikubali, msiba ukawa kwake. Hivyo, msiba uliondokea nyumbani kwa mjomba kuelekea nyumbani kijijini kwa mama yake kwa mazishi. Kwa ujumla, hali ilikuwa tete kwa maana hata dada mtu alikuwa anamtetea mwanae. Pamoja na yote aliyofanyiwa mtoto wake na mjomba wake, bado hakuwa na amani na kaka yake. Alikuwa akiamini maneno ya uongo aliyokuwa akiambiwa na mwanae. Wema wa mjomba ulizaa chuki isiyo kifani. 

Hebu jaribu kufuatilia kwa makini, utakuja kuona kuwa popote penye chuki wema ulitangulia. Kwa kawaida, chuki hufuta wema wote. Kwa hakika, binadamu, ni kiumbe mzito sana, tabia ya uongo ni kilema cha watu wengi. Hebu na tuifundishe mioyo yetu kuwa na shukrani na pia hebu tujifunze kusema ukweli. Mwaka 2023 uwe ni tofauti kwetu sote.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Tenda Haki Bila Kujali Hali Ya Mtu Unayemtendea

Tap Elderly Women's Wisdom for Youth (TEWWY)

Simulizi

by Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY).

Siku moja kijana mwendesha baiskeli alikamatwa na Polisi kwa kosa la uzururaji. Alipofikishwa kituo cha Polisi alitakiwa atoe chochote (hongo) ili aachiwe, yule kijana alikataa kata kata. Kesho yake kijana alifikishwa mahakamani. Alisomewa shitaka tofauti kabisa na lile aliloshikwa nalo. Alishitakiwa kuwa aliendesha baiskeli isiyokuwa na taa usiku na hivyo kuhatarisha maisha. Kijana alikiri kosa na kupigwa faini ya shilingi elfu ishirini (20,000/=). Kwa moyo mkunjufu, kijana alilipa hiyo faini. 

Baadaye alienda kituoni kudai baiskeli yake. Alipofika kituoni, alimkuta Mkuu wa kituo. Alimweleza shida yake ya kwenda pale. Alimwambia kuwa alikuwa amekuja kumuona polisi aliyemkamata jana usiku. Mkuu wa kituo alimuita askari aliyekuwa anahusika na ukamataji wa kijana huyo. Mkuu wa kituo alimwamuru amrudishie baiskeli yake. 

Askari alikiri kumkamata yule kijana ila alimuomba Mkuu wa kituo aongee na kijana pembeni, fursa ambayo alipewa. Walipokuwa wawili peke yao, Askari alianza kwa kumlaumu sana yule kijana. Alimuuliza, “Kwa nini unataka kuniharibia kazi?” Kijana naye alikomaa kisawasawa kwa kusema, “Kwa nini umenibambikia kesi tofauti?” Kijana alizidi kung’ang’ania apewe baiskeli yake aliyokamatwa nayo na si vinginevyo.

Huku na huku ikabidi yule askari akatafute pesa na kununua baiskeli mpya na kumpa yule kijana. Hakukuwa na namna kwani kijana alikuwa hasikii lolote zaidi ya kudai ‘baiskeli yake’. Hatimaye alikabidhiwa baiskeli hiyo. Baada ya kukabidhiwa, yule kijana alifungua taa za baiskeli hiyo na kisha kumkabidhi askari, huku akimwambia, “Hebu chukua hizi taa, kwani ulinikamata naendesha baiskeli yangu isiyo na taa. Nisingependa kuchukua kile ambacho sikuwa nacho wakati nakamatwa”. Kijana akaendelea kwa kusema, “Napenda kukutendea haki askari wangu, nikichukua baiskeli na taa zake nitakuwa nakudhulumu”.

Ndugu zangu, mwaka 2023 ndio huu umeanza. Yatupasa tujitahidi kutenda haki bila kujali hali ya yule unayemtendea haki. Kwa nafasi yoyote uliyonayo, uwe ni Askari, Mkurugenzi, Kiongozi wa Dini au cheo chochote kiwacho, tenda haki bila upendeleo wowote. 

Tutakiane heri ya mwaka mpya 2023. Tudhamirie na tujitahidi sana kutenda mema. Tuogope dhuluma.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Safari Ni Fupi Sana

Caroline Swai - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Caroline Swai (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Msichana mmoja aliingia kwenye basi akapata kiti akakaa. Basi liliposimama akaingia mama moja akakaa karibu naye. Yule mama akawa anamfinyafinya na kumsukuma yule msichana kwa mikoba yake mikubwa. Bwana mmoja aliona yanayotendeka. Kwa hasira akamuuliza msichana, kwa nini hasemi kitu kwa yale anayofanyiwa na huyo mama?

Binti akajibu huku akitabasamu, “Sio lazima niwe mkali na kuzungumzia kila jambo ninaloona. Safari ni fupi sana na nitateremka kwenye kituo kinachofuata.”

Haya maneno “Safari ni fupi sana” yanafaa kuandikwa kwa wino wa dhahabu, kwa maana tukijua kuwa safari yetu hapa duniani ni fupi, na kwamba kituo cha kushuka kipo usoni petu, hatutakuwa na sababu ya kufanya matendo maovu. Kuna mambo mengi sana binadamu tunayatenda hapa duniani ambayo inatupasa tuyatafakari kwa kina. Matendo hayo ni kama yale ya kudhulumu, kutesa watu, kuonea wengine, kujisifia kwa wenzetu kuhusu mali au madaraka tuliyonayo, kutosamehe wenzetu waliotukosea, kuwa na tabia isiyokubalika na jamii, kupuuza mambo na kutoona umuhimu wa kusali na kumjua Mungu, kutokuwa wakarimu kwa wenzetu na kukosa shukurani kwa mema mengi tunayotendewa. Kama binadamu tunafanya makosa mengi mno, makosa ambayo yametufanya tujisahau kuwa safari yetu hapa duniani ni fupi sana.

Hebu chukua muda kidogo na jiulize maswali.
Je, kuna mtu aliyekufanyia yafuatayo?

  • Amakuvunja moyo wako? Kuwa mtulivu tu ndugu yangu kwani “Safari ni fupi”
  • Amekudharau, akakudanganya? Kuwa mtulivu “Safari ni fupi”
  • Amekudhulumu?
  • Amekupora mali zako?
  • Amekuonea? Usihamaki hata kidogo, “safari ni fupi”

Je unajisikia kuwa wamesahau wema wako uliowatendea?

  • Wamekukimbia au kukufukuza?
  • Wanakudharau? Kuwa mtulivu kabisa, “Safari ni fupi”

Tuzijaze nyoyo zetu na utu, wema, ukarimu, haki, upole, huruma, upendo, shukrani, hofu ya Mungu na kuwatendea wengine mema.

Kumbuka, “Safari ni Fupi”. Mwaka 2022 umekwisha salama, ninaamini na wewe unayesoma simulizi hii, umeuona mwaka wa 2023. Jitahidi kutenda mema hapa duniani. Nakutakia heri ya mwaka mpya 2023 Safari ni fupi sana tuishi kwa wema.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

%d bloggers like this: