Changamoto Ni Fursa

Victoria Nakajumo - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Victoria Nakajumo (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Wengi wetu tunapopata changamoto tunachanganyikiwa na kuona ugumu kiasi cha kukata tamaa. Lakini angalizo ni kwamba, wote tunaowaona kuwa wamefanikiwa katika maisha yao walizichukua changamoto walizozipata kama fursa kwao. Mfano mzuri napenda tuuangalie ni wa mfanyabiashara mkubwa nchini, Bhakresa. Juice anazotengeneza ni kutokana na matunda yazalishwayo na wakulima wadogo wadogo vijijini.

Mwanzoni wakulima hawa walikuwa wanazalisha matunda kidogo kwa sababu hakukuwa na soko la uhakika. Lakini baada ya Bakhresa kuanza kukusanya matunda kutoka kwa wakulima hawa, uzalishaji uliongezeka. Hivyo waliweza kuuza matunda mengi na matokeo yake, maisha yao yakabadilika na kuwa mazuri zaidi na yenye mafanikio. Kiuhalisia, watu wengi wenye mtazamo wa maendeleo huziona changamoto kama fursa ya kuanzisha jambo ili kuweza kukabili changamoto hizo.

Mfano mwingine ni mifumo iliyoanzishwa ya kuweka na kukopa, mfano Vicoba. Changamoto ilikuwa kina mama wajasiriamali kutoweza kupata mikopo kutoka benki. Pamoja na kwamba wanawake hawa wana uwezo wa kufanya biashara, hawakukidhi kupata mikopo kutoka benki kwa ajili ya mitaji. Vigezo na masharti vilikuwa vigumu kwao. Changamoto hii iliwaamsha akina mama na hivyo kutafuta suluhisho. Huduma za kifedha zisizo na masharti magumu zilianzishwa ili wakina mama wakopeshane na kuendesha miradi yao midogo midogo. Kutokana na huduma hii, akina mama wengi wamejikwamua na kufanikiwa kimaisha, wao wenyewe pamoja na familia zao.

Kwa kifupi, sote hapa yatupasa kujifunza faida chanya za changamoto. Inatubidi tujifunze kuangalia changamoto kama fursa na sio tatizo tu. Wengi tunaowaona wamefanikiwa kimaisha ni wale walioangalia na kuzichukua changamoto kama fursa na si vinginevyo. Ukikaa na kulalama tu juu ya changamoto bila kutafuta njia za ufumbuzi unaweza ukaishia pabaya na kuyaona maisha kuwa hayafai kuyaishi. Changamoto zinakomaza akili na kumfanya mwanadamu awe mbunifu kwenye maisha yake. Kuna baadhi ya watu husema, maisha bila changamoto yanachosha kuyaishi, kwa maneno mengine, ‘yanaboa’.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Tuwaheshimu, Tuwalee na Kuwatunza Wazazi Wetu Hata Kama Wamezeeka

Caroline Swai - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Caroline Swai (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Jioni moja kijana mmoja wa miaka 28 aliamua kumpeleka baba yake katika nyumba ya kutunza wazee ili akaishi huko akisubiria siku zake za kuishi hapa duniani ziishe. Wazo hilo hakuliamua peke yake bali waliamua pamoja na mke wake kipenzi.

Hivyo, kulipokucha alimpeleka baba yake katika kanisa moja la karibu lililokuwa maarufu sana kwa kutunza wazee na watoto yatima.
Kiongozi wa kanisa hilo alikuwa Mchungaji mmoja, naye pia akiwa mzee sana. Alipomuona baba yake yule kijana, Mchungaji alimkimbilia na wakawa na mazungumzo ya muda mrefu sana.

Kijana alipoona wazee wamezungumza kwa muda mrefu vile ikabidi amuulize Mchungaji, “Samahani Mchungaji, kwani mnafahamiana na mzee wangu? Naona mmeongea kwa muda mrefu sana kama vile mnafahamiana vile tangu siku nyingi”.
Mchungaji akamjibu, “Ndiyo, namfahamu. Nakumbuka kati ya miaka 25 na 30 iliyopita, baba yako alikuja hapa na kumuasili (adopt) mtoto mmoja yatima tuliyekuwa tunamtumza ambaye alikuwa ni mgonjwa sana. Mtoto huyo alikataliwa na kila mtu lakini baba yako alikubali kwa moyo mmoja kumuasili. Isitoshe, huyu baba alikubali kuyabadili maisha ya yule mtoto kwa kwenda kuishi naye nyumbani kwake kama mtoto wake wa kumzaa. Hali kadhalika, alijitoa kwa hali na mali kumwendeleza yule mtoto kielimu na hata kimaisha.”

Mwishowe Mchungaji kwa uchungu mkubwa alisema, “Yule mtoto aliyekuwa mgonjwa sana na akaasiliwa na huyu mzee ni wewe.”

Kijana aliposikia hayo karibu adondoke chini kwa aibu. Alimpigia magoti baba yake akamwomba msamaha. Baba yake alicheka na kumwambia, “Tayari nimeshakusamehe mwanangu, mimi sikulaumu sana kwani huenda nilishindwa kukupa maadili ya thamani ya maisha (moral values of life). Umeamua kunitupa kwenye nyumba ya kutunzia wazee, nyumba niliyokutoa wewe kwa sababu mke wako anataka hivyo. Cha kushangaza, wewe hukufikiria kuongea na mimi kwanza. Basi na mimi nimeamua nikuachie nyumba yangu uishi mwanangu, lakini nimetengua wosia wangu niliokuwa nimekuandikia wewe kama mrithi pekee wa mali zangu zote. Hivyo basi, wosia wangu nimehamishia kwa hili kanisa ambalo watakuwa wakinitunza hadi siku nitakayoondoka hapa duniani”.

Kuna mambo muhimu ya kujifunza kwenye simulizi hii:

 1. Wazazi wetu ndio chanzo cha mafanikio yetu katika maisha yetu hapa duniani.
  Tusiwadharau wazazi
  hata siku moja
 2. Yatupasa kutambua kuwa wazazi wetu wametulea na
  kututunza kwa hali yoyote ile waliyokuwa nayo, hivyo wakizeeka ni zamu yetu kuwalea na kuwatunza na kuendelea kuwa na heshima kwao.
 3. Roho mbaya hailipi, mtaka yote kwa pupa hukosa yote.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Mdharau Mwiba Mguu Huota Tende

Grace Mshanga - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Grace Mshanga (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Mwiba ni kitu kidogo sana ukilinganisha na mguu wa mwanadamu. Ukikuchoma ni lazima uutoe mapema, la sivyo utaleta madhara makubwa mwilini.

Hivyo hivyo hata katika maisha yatupasa kuwa makini na mambo yanayotutokea, yawe madogo ama makubwa. Inatubidi kutafuta ufumbuzi wa jambo lolote liwalo ambalo lina shida, hata kama shida hiyo ni ndogo. Upatikanaji wa suluhu / ufumbuzi mapema ni muhimu sana ili lisilete madhara ya afya ya akili.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Arts #Culture #Tanzania

Tulia na Sikiliza Upate Kuwakuta Waliokutangulia

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Katika maisha hatupaswi kuwa na pupa au haraka ya maisha. Watu wengi na hasa vijana wetu huwa wana haraka ya kufanikiwa katika maisha, wengi hukosa subira. Mara nyingi hupenda kutamani maisha ya mafanikio ya wenzao na jinsi walivyo na kutamani kama na wao wangelikuwa na hali kama hizo. Tamaa zao za kutaka kuwa kama ‘yule’ zinawaziba kutambua / kuona ukweli wa jinsi huyo wanayemwona kafanikiwa alivyoanza maisha yake. Pengine alipitia mapito makubwa na mazito sana ambayo yalimfundisha kupambana na kumfikisha hapo alipo. Pengine alipambana hadi akakata tamaa lakini akaendelea kusimama na kuwa imara.

Hakuna mafanikio yanayoanzia juu. Kila jambo lina mwanzo wake na mara nyingi mwanzo huwa ni mgumu. Maisha ndivyo yalivyo. Badala ya kutamani maisha mazuri ya wenzetu yatupasa kuwa karibu na wale ambao wamefanikiwa ili kuweza kujua jinsi walivyoanza na hatimaye kufikia mafanikio waliyoyapata. Ikumbukwe kuwa kila safari ina pa kuanzia. Hakuna fanikio linaloanzia juu. Mapambano ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Maisha si lelemama.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Sikiliza Wosia Wa Waliokuzidi Umri

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Palikuwa na binti mmoja ambaye alijiona amechelewa kuolewa. Katika mtaa huo huo kulikuwa na kijana ambaye alikuwa kiwembe na mdanganyifu kweli kweli kwa mabinti. Kijana huyo alitokea kumchumbia yule binti. Wazazi wa binti walijaribu kumkataza asikubali kuanzisha mahusiano ya kimapenzi na yule kijana.

Kwa bahati mbaya binti hakuelewa kabisa na hata alithubutu kumdharau mama yake. Kwa ujumla hakutaka kuchukua ushauri wa mtu yeyote, na hata marafiki zake aliwaona wanamghasi tu kwa kumwambia asimkubali mchumba ambaye atakuwa mume mtarajiwa.

Baada ya jitihada za kumkataza mahusiano na huyo kijana, wazazi waliamua kumuacha akae na maamuzi yake hivyo walimfanyia sherehe ya kumuaga ‘send off’ kubwa na ya uhakika kabisa.

Binti alifunga ndoa. Mungu aliwajalia kupata mtoto mmoja na huo ndio ulikuwa mwanzo wa matatizo na mume wake. Shida zilianza, akawa hampi chakula na wala kutoa matunzo ya mtoto. Tabu zilipomzidi binti akawa anakwenda kula kwa mama yake mzazi ambaye alikuwa amemdharau sana hapo awali. Hali iliendelea kuwa mbaya zaidi, yakamshinda, ikabidi arudi nyumbani kwa wazazi wake.

Tuna mengi ya kujifunza kutoka hadithi hii.

 1. Yatupasa kusikiliza ushauri tunaopewa na watu, hususan, wazazi, ndugu na marafiki wanaotupenda. Maamuzi ya kuingia kwenye ndoa ni maamuzi makubwa na mazito sana, hayafanywi kimzaha mzaha ama kiholela holela tu. Tujiepushe na majuto yanayokuja baada ya kutenda bila kufikiri kwani majuto ni mjukuu.
 2. Tusiwadharua wazazi wetu kwani wazazi daima huwatakia mema watoto wao.
 3. Yaliyompata binti huyu yanaweza pia yakakupata wewe kijana. Vijana jihadharini na jitahidini kuwasikiliza wakubwa wenu kwani ‘Utu Uzima Dawa’. Wanapowaambia na kuwapa ushauri wa kimaisha mjue kuwa kuna mantiki ndani yake na mkisikiliza mtapata faida maishani

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Aliyekupa Wewe Kiti Ndiye Aliyenipa Mimi Kumbi

Grace Mshanga - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Grace Mshanga (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Mungu ni mtoaji huwapa matajiri na maskini pia. Haina maana ya kujivuna au kumringia aliye chini yako maana ipo siku yeye aliyepata kidogo akabarikiwa kuliko wewe.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Tuwe Na Roho Za Kiasi

Margaret Kayombo - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Margaret Kayombo (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Ni jambo la kupendeza sana ukiwa na roho ya kiasi. Siku moja, Fisi aliondoka nyumbani kwake ili akatafute chakula cha jioni. Kabla hajafika mbali, alimwona mtu aliyekuwa amedhoofika sana amefungwa kwenye mti. Huyu jamaa alikuwa amepitishiwa hukumu hiyo na wazee wa kijiji kutokana na vitendo vyake vya kinyama. Alikuwa mwizi, mnajisi na muuaji.

Mjumbe wa baraza la wazee wa kijiji alifika na kumcharaza viboko katika eneo hilo alilofungiwa mara tatu kwa siku, yaani asubuhi, mchana na jioni. Walitafutwa watu wenye nguvu ambao awali waliwahi kufanya kazi katika jela la wahalifu sugu. Wajumbe hawa walimtandika hadi akawa hoi, hajijui na hajitambui.

Fisi alipomkaribia huyu jamaa mkondefu alimwonea imani akamwuliza: “Vipi mwenzangu, kwa nini wamekufungia mtini? Isitoshe, inaonekana unatokwa na damu puani na mdomoni.” Jamaa alimeza mate kwa shida kisha akasema kwa sauti iliyodhihirisha maumivu makubwa aliyohisi. Alimwambia fisi kwa nini amedhoofu.

“Nimekataa kunywa supu ya mzoga wa Pundamilia. Supu yenyewe ilikuwa inanuka kweli kweli. Nisingeweza kuinywa hata wangenilenga mtutu wa bunduki utosini”.

Fisi akasema kwa uchangamfu, “Mimi nitainywa hiyo supu bila wasiwasi. Iko wapi?”
Jamaa akamwuuliza Fisi, “Ungependa kufungwa kwenye huu mti ili upate fursa ya kuinywa hiyo supu?”
Fisi akajibu haraka haraka: “ Bila shaka”.

Fisi alimfungua yule jamaa, kisha yeye akafungiwa mtini. Jamaa alipofunguliwa alitoweka, hakuonekana tena katika eneo hilo lilllokuwa limeshuhudia ukatili wake kwa muda mrefu. Usiku wa manane, mjumbe aliwasili akiwa na nguvu ya kutosha kumcharaza yule mhalifu. Kulikuwa na giza totoro. Bila kupoteza wakati, aliuinua mjeledi wake ukatua kwenye mgongo wa Fisi. “Chwaaaaaa!” Mwangwi wa kipigo hicho ulitawala msituni usiku huo.

Fisi alihisi maumivu ambayo hajawahi kuyapata maishani mwake. Ndipo akaanza kusema kwa sauti ya juu, “Nitainywa! Nitainywa yote”.
“Nini?” mjumbe akauliza kwa mshangao.
“Nitainywa hiyo supu, hata kama imejaa nzi.” fisi akasema.

Mjumbe aliendelea kumcharaza kwa nguvu zaidi. Fisi alipiga nduru hapo ndipo mjumbe alipogundua kuwa yule mhalifu alikuwa amemvisha fisi kilemba cha ukoka. Alimfungua Fisi na kumwomba msamaha.
Wazee wa baraza waliipokea habari hii kwa masikitiko makubwa.

Somo hili linatufundisha katika maisha yetu ya kila siku kwamba tusiingilie mambo ya wengine bila kujua chanzo chake vinginevyo tutajikuta tunapata matatizo ambayo hayatuhusu.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Usimuamini Mtu Yeyote Asilimia Mia Moja

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Dada mmoja alikuwa ameolewa na kaka mmoja hapa mjini. Maisha yao yalikuwa ni mazuri sana. Kwa kweli walipendana mno kiasi kwamba mume alikuwa hata anabeba mtoto wap mgongoni, jambo ambalo watu wengi walikuwa wanashangaa.

Mke alifikia mahali na kuona kuwa wenzake ambao walikuwa hawatendewi hayo na waume zao walikuwa hawajui namna ya kuishi na waume zao. Maisha yaliendelea vizuri. Aliwashangaa sana na kujiuliza kuwa wanawezaje kuishi na wanaume wasiokuwa na upendo.

Siku isiyokuwa na jina mke huyo alishangaa alipoletewa mtoto wa kiume ambaye alikuwa ni copyright ya mumewe. Yule dada alipagawa na kuchanganyikiwa vibaya. Tatizo la afya ya akili likampata. Kwa bahati mbaya hakuweza kupata unasihi mapema. Hatimaye umauti ulimfika.

Hadithi hii ni ya kweli, imetokea mwezi uliopita hapa jijini Dar es Salaam. Jambo la muhimu la kujifunza hapa ni kwamba rafiki wa leo ni adui wa kesho, tuwe makini sana. Yakupasa kuuamini moyo wako na sio moyo wa mwenzio. Katika maisha tusijisahau kwani yanaweza kutukuta sote. Maisha ni kitendawili.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Hasira Siku Zote Huzaa Hasara

Caroline Swai - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Caroline Swai (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Siku moja baba ammoja aliyeitwa Nick kabla hajatoka ofisini kwake, alinyanyua simu na kumpigia mkewe mpenzi aliyeitwa Roine na kumwambia, “Mke wangu mpenzi,leo jioni tafadhali usihangaike kupika chakula cha usiku kwa sababu nimejiandaa kuleta chakula kitamu sana kutoka kwa Mke wa Pili.”

Baadaye jioni Mume alirudi nyumbani na chakula kama alivyomuahidi mke wake. Alipokaribia mlangoni alianza kuugonga. Mkewe alifungua mlango vizuri na kumpokea mme wake kwa kumshambulia kwa kumpiga bila kumuuliza swali lolote hadi akazirai na kupelekwa hospitalini ambako alilazwa akiwa hoi katika chumba cha wagonjwa mahututi (ICU-Intensive Care Unit).

Baada ya kuchunguza kwa kina iligundulika kuwa kumbe “Mke wa Pili” (Second Wife) ni jina la mgahawa ambao mke wa Nick hakuujua. Mgahawa huo uliitwa “The Second Wife Restaurant.”

Hii stori inatupa m kuwa tusikurupukerupuke hovyo na hasira zetu kufanya jambo kabla ya kufikiria au kufanya utafiti wa kutosha kwani mwisho wake huwa usiyo mwema bali ni hasara tupu.

Vilevile, hadithi hii inatukumbusha kuwa, hasira hasara. Tufikirie japo kidogo kabla ya kutenda jambo lolote wakati tukiwa tumejawa na hasira.

Aidha, “majuto ni mjukuu,” Roine alisikika akisema kwa kujuta na kusikitika.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Majina Yana Maana Hasi Ama Chanya?

Simulizi …

by GraceMshanga (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Ni jambo la kubariki sana na la kuifurahisha jamii pale unapojitambua na kufanya mambo chanya.

Kuna mtoto mmoja aliyekuwa wa kipekee sana. Mtoto huyu alizaliwa kati ya watoto watano, alikuwa mtoto mwenye heshima kuliko nduguze wote. Mtoto huyu aliitwa Yabesi. Jina hili lina maana ya mtoto aliyezaliwa kwa huzuni. Hata hivyo haijulikani mama yake alikuwa na huzuni gani wakati anamzaa Yabesi, lakini ndilo jina alilopewa.

Yabesi aliendelea kukua na jina hilo lakini lilimpa shida sana. Aliogopa kuwa atakuwa mtu mwenye huzuni katika maisha yake. Ni kama vile taratibu za makabila ama watu wengine ambayo huwapa watoto wao majina ya Shida, Sikujua, Taabu, Sikudhani nk. Yabesi hakuishia kusikitika tu na kukaa kimya bali alimuomba mhusika mkuu amuondolee huzuni na kumbariki ili aweze kuwa mwenye furaha moyoni mwake na mbele ya jamii yake inayomzunguka.

Alianza kuwa na furaha moyoni, akabarikiwa sana kuliko ndugu zake. Familia na jamii wengine wakafanya nyumbani kwa Yabesi kama mahali pa kukimbilia wakiwa na shida zao. Walikuwa wakiomba ushauri mbalimbali kutokana na busara alizokuwa nazo Yabesi. Hali kadhalika alikuwa ni tajiri. Alikuwa ni wa msaada mkubwa sana kwa ndugu, jamaa na marafiki. Alikuwa ni mwema.

Kuna mambo ya kujifunza kwenye hadithi hii ya Yabesi.

 1. Vijana wajitambue na kuyatambua mazingira yanayowazunguka. Yale yaliyo ndani ya uwezo wao wajitahidi kuyadhibiti bila kukata tamaa.
 2. Tukiwa na mashaka katika maisha yetu tujue kuwa kuna mahali pa kukimbilia. Yatupasa tuyaache yale yanayoweza kudidimiza maendeleo yetu kwa kuishi tukilalama tu bila ufumbuzi.
 3. Wazazi tuwe waangalifu tunapotoa majina kwa watoto wetu. Mara nyingi jina unalompa mtoto wako huwa linaashiria vile atakavyokuwa. Mathalani kama ni jina la Shida mtoto anaweza kuishi kwa Shida. Jina la Furaha linaweza kuashiria furaha katika maisha ya mhusika. Kwetu sisi wazazi kama ni huzuni taabu ni sisi tumepata tusiwarithishe watoto wetu.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

%d bloggers like this: