MTEMBEZI HULA MIGUU YAKE

Suzan NjanaWisdom&Wellness Counselor Kigamboni, Dar-es-Salaam Mtu mvivu mara nyingi ni mtembezi na anapenda kuishi kutegemea utembezi wake kula chakula atakachobahatika katika matembezi yake.Huyu ni mvivu,hana kazi maalumu na mtegemezi. Ndugu na jamii inayomjua humwita mtembezi hivyo hula miguu yake kwa kubahatisha chakula njiani kwa watu wanaomsaidia Watu wa aina hii wanaweza kubadilika tabia ya uvivuContinue reading “MTEMBEZI HULA MIGUU YAKE”