Marafiki Wengi Huongeza Maadui

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Marafiki ni wazuri sana, na pia wanaweza kuwa wabaya sana. Mara nyingi marafiki wale wabaya huja kwako wakiwa kwenye shida. Ajenda ya hawa huwa ni moja tu. Hutaka kusaidiwa na wewe kwenye mambo yao waliyokwama, baada ya hapo huwa ni kwa heri.

Utamjuaje rafiki wa kweli? 

Ni rahisi. Rafiki wa kweli utamjua wakati una shida. Rafiki wa kweli ni yule ambaye atakutia moyo katika mapito yako. Rafiki wa kweli atakuwa nawe katika kipindi chote cha shida. Atakuhifadhia mapito yako na siri zako, hatatangaza kwa watu. Yeye huona kuwa jambo lako ni sawa kabisa na jambo lake. Rafiki wa kweli huweka marafiki zake kwenye sehemu muhimu ndani ya moyo wake. 

Utamjuaje rafiki wa uongo ama rafiki mbaya? 

Ni rahisi pia. Ukweli ni kwamba, mara nyingi anayegeuka kuwa adui mkubwa ni yule uliyekuwa unakula na kunywa nae. Madhaifu yako yote atakuwa anayajua. Kwa vile anajua mapungufu yako, anaweza akayaanika hadharani ili mradi tu akufanye uonekane huna maana mbele za walimwengu. Rafiki mbaya hufurahia kuyaanika mabaya ya wenzake. Daima yeye hutaka kuonekana kuwa ni mjuaji ambaye anazibeba siri nyingi za watu. Kwake yeye, hiyo huwa ni sifa kubwa.

Yatupasa tufanye nini basi? 

Ni lazima tuhakikishe tunakaa mbali na watu wasiokuwa na faida kwetu. Pale unapoona huna cha kupoteza kwa kukaa mbali na mtu fulani, basi fanya hivyo. Huna sababu ya kubeba mizigo isiyobebeka, epuka kujipa tabu zisizo na tija. Ukiwa naye na usipokuwa naye hupotezi chochote katika maisha yako. Kwa nini uhangaike? Yakupasa utafakari sana katika kuchagua marafiki.

Mara nyingi, urafiki ukivunjika, uadui huzaliwa. Uadui unaotokana na kuvunjika kwa urafiki huwa ni mzito na mgumu sana. Kila mmoja huvutia upande wake ili yeye aonekane kuwa ni mzuri kuliko mwenzie. 

Tuwe makini katika kuchagua marafiki. Cha msingi sana pia, tuache tabia ya kutoa siri zetu kwa kila awaye, hata kama ni ndugu, kwani moyo wa mwenzio ni kichaka kikubwa, huweka mambo mengi ndani yake, mabaya na mazuri. Usiruhusu hiyo hali ikupate wewe, chukua tahadhari.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Kwa Mpumbavu, Neno Msamaha Halina Maana

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Upumbavu ni sifa. Sifa hii hupewa mtu ambaye huwa hayuko tayari kukubali ama kuelewa kile anachoambiwa ama kushauriwa na wenzie. Hivyo, mtu mwenye sifa hii ya upumbavu huitwa mpumbavu. 

Utamtambuaje kuwa mtu huyu ni mpumbavu? Ni rahisi sana kumtambua mtu aliye mpumbavu. Pale utakapokuwa umemkosea makucha yake ya upumbavu yatajitokeza. Kwa vile utakuwa umemkosea, kama ilivyo kawaida, utajitahidi kumuomba msamaha ili yaishe. Lakini yeye hataelewa wala hatakusikia na kuutilia maanani msamaha unaouomba. Badala yake ataendelea kulalama na kuona kuwa ameonewa. Kwa upumbavu wake, ataendelea kusambaza kwa watu yale anayoyaona yeye kuwa amekosewa. Uwezo wake lakini ni ule wa kuwasambazia watu wa aina yake, yaani wapumbavu wenzie ambao hawana uwezo wa kupambanua mambo. Hivyo basi, hao nao wataendelea kumchochea zaidi na hivyo kumfanya hasira zake zipande zaidi. 

Kutokana na kuchochewa huko, itakuwa kila unapokutana naye, atakuwa anakumbuka kile ulichomfanyia kwani anakuwa bado hajasahau na zaidi ya yote anakuwa bado hajasamehe, pamoja na kuombwa kote alikoombwa kuwa asamehe. 

Kwake yeye, jambo hilo linakuwa bado halijaisha. Hata ukijaribu kurudia tena kumsihi na kumwomba kuwa yaishe, eti bado utakuwa unampandisha hasira. Mwisho wa siku utapata jibu kuwa mpumbavu hajui kusamehe, na kwamba huwa hasahau kamwe. 

Wako watu wengi wa aina hii ambao wanashauriwa kubadilika. Kukoseana ni jambo la kawaida. Asiye kosea ni Mungu peke yake.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Mtoto Wa Mwenzio Mbebe Akiwa Amelala, Akiamka Huweza Kumbeba

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Kwenye jamii zetu, hususani jamii za kiafrika, kusaidiana ni moja ya wajibu wa kila mtu. Pamoja na kuwa ni wajibu wetu, tunaaswa kuwa makini katika kusaidia watu. 

Watu wengi wamejitoa kusaidia watu, tena kwa moyo mkunjufu sana. Lakini inafika wakati msaada wao unawagharimu sana, hasa pale wanapokutana na maudhi toka kwa wale waliowasaidia. Maudhi yanaweza kuwa ya aina nyingi, mojawapo ni kusemwa vibaya na huyo/hao uliowasaidia. Badala ya kutoa shukurani, eti wanakusema. Wanaweza hata wakadiriki kusema umewasaidia kwa kuwapa vitu ambavyo havina thamani, ni vile ambavyo wao wanafikiri uliona huna kazi navyo, yaani ni kama vitu vya kutupa. Lakini wewe kwa moyo wako wa utu na upendo ulivitunza ili vije viwasaidie wenye uhitaji. Dharau hii huuma sana na hata kukatisha tamaa kuendelea kuwa na moyo wa kusaidia watu.

Ni mara chache sana ambapo mtu anaweza kukushukuru kwa yale uliyomtendea. Wengine hawatauthamini msaada wako katu, hata ufanyeje. Pengine ule msemo wa Tenda wema Uende zako, unaweza kufaa kwenye hili tunaloliongelea la watu kutobebeka. 

Binadamu tunatakiwa kusaidiana iwezekanavyo, pale inaposhindikana, msaada wako unapoambulia tuhuma na lawama tele, inabidi utafakari tena na tena, kama uendelee kusaidia, ama laa. Ule usemi wa Binadamu kiumbe mzito unaweza kuwa sahihi katika mazingira kama haya, mazingira ya utovu wa shukurani. Yatupasa kushukuru hata kwa kile kidogo tunachopewa.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Ubaya Unavuma Kuliko Wema

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Usemi huu unatufundisha wale wote ambao tunapenda kuishi na ndugu kufuatana na mila zetu za kiAfrika.

Kulikuwepo na mama mmoja ambaye alikuwa akiishi na mtoto wa kaka yake. Aliishi naye zaidi ya miaka 20. Alimchukua akiwa na umri wa miaka 10 akiwa darasa la pili. Binti alimwita mama huyu shangazi. 

Aliishi nae kama mtoto wa kwake kabisa. Alimpatia mahitaji yote muhimu kwa mtoto wa kike. Kwa ujumla, alimpenda sana, sawa na mtoto wa kumzaa mwenyewe.

Ulitokea siku moja ugomvi baina ya yule binti na mtoto wa mama huyu. Katika kurushiana maneno mtoto wa yule mama alimwambia mwenzie, “kwanza wewe hapa sio kwenu, utakaa hapa mpaka lini”? Unajua tena maneno ya watoto, huwa hawana dogo. 

Iligeuka kuwa tafrani kubwa mpaka yule binti akaamua kuondoka kwenda kwa ndugu wengine. Kwa bahati mbaya, ndugu hawa hawakuwa wema kwani walimpa maneno ya kuchochea zaidi binti huyo. Badala ya kusimama kati pasipo kuegemea upande wowote na kupima ukweli uliko, waliifanya hali iwe ngumu zaidi.

Vurugu ya maneno ikawa ni kubwa sana kiasi kwamba mtu na wifi yake wakawa hawaelewani kabisa. Wifi mtu akawa anadai kuwa mtoto wake amefukuzwa na shangazi yake, ili mradi kila mtu alisema vile alivyokuwa ametafsiri mtafaruku huo. 

Mambo yote mema yaliyofanyika huko nyuma hayakuwa na maana tena, yakawa hayaonekani machoni pao. Maskini yule mama alionekana kuwa ni mbaya sana mbele za ndugu na watu wengine wanaomzunguka. 

Kisa hiki ni cha kweli, kimetokea. Kisa hiki kimeleta mtafaruku mkubwa baina ya mama wa yule binti na wifi yake. Hadi leo hii, mawifi hawa wamekuwa hawaelewani kabisa, badala yake, wamekuwa mahasidi, kisa ni ugomvi baina ya watoto wao hao wawili. 

Kuna visa vingi vinavyofanana na hiki hapa nchini. Ndugu wengi wamebaki wakilaumiana na kuwekeana uhasama kwenye mambo ambayo hayana msingi kabisa.

Simulizi hii inatufundisha kuwa makini katika kufanya maamuzi. Inatupasa kuangalia kwa undani na kutafakari hali nzima kwa ujumla wake na siyo kuchukua kisehemu kidogo na kukifanyia maamuzi. Ukosefu wa umakini unaweza ukakufikisha kwenye maamuzi mabaya, maamuzi ya chuki kama yalivyofikiwa na mzazi wa mtoto aliyekuwa anakaa na shangazi yake. 

Tunafundishwa kuwa na kiasi katika kila jambo tufanyalo. Waswahili husema, “Heri kumfadhili mbuzi, binadamu atakuudhi”. Hebu fikiria mema yote aliyokuwa anafanyiwa mtoto huyo na shangazi yake tokea alipoanza kukaa naye angali mtoto mdogo. Mema yote aliyofanyiwa huyo binti yameishia kwenye lawama tu.

Mwanadamu hana jema. Mara nyingine, watu huona kuwa heri uambiwe mbaya kuliko kutafuta wema ambao mwisho wake utakuweka pabaya. Binadamu walio wengi, hawana shukurani, bali mateke huwa ndio shukurani zao.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Bahati Humjia Kila Mtu Kwa Wakati Wake

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Binadamu tumeumbwa tofauti. Usemi huu unatufundisha kuwa kila binadam aliye hapa duniani, chini ya jua hili, ana siku yake muhimu ambayo ataikumbuka kwa uzuri.

Dhana iliyojengeka katika jamii ni kuwa aliyepata kapata. Kumbe kila mtu ana siku yake ambayo hakuna anayeijua zaidi ya yule muumba wetu. Lakini katika hilo, hiyo siku haiji kwa kukaa bure na kujibweteka. Inakuja kwa kujishugulisha kwa njia mbalimbali. Tatizo kubwa tulilo nalo sisi binadamu ni kukata tamaa pale tunapoona mambo hayaendi vile tunavyotaka.

Uzoefu unaonyesha kuwa pale unapoanza kukata tamaa, ndio ujue siku yako imekaribia kufika. Kama ulikuwa unapanda mlima ndio ujue unakaribia kufika kileleni. Waswahili husema kuwa mzigo huwa mzito wakati wa kuutua. Kamwe, usijifananishe na aliyetangulia, kwani naye alikuwa na safari yake. Tuache tabia ya kushindana, tusubirie siku yetu maana bahati humjia kila mtu. Haijalishi unapambana na mapito gani, lakini lazima bahati itakuja kwako pia wakati ukifikia.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Moyo Ni Msitu

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Moyo ni sehemu au kiungo cha mwili ambacho ni kidogo na hakionekani. Pamoja na udogo wake, kiungo hicho ndio injini ya mwili na kinabeba maamuzi ya kila kitu afanyacho binadamu. Moyo ni kiungo ambacho kinaongea kila wakati. Maongezi mazuri na mabaya hutoka kwenye moyo. Ni kiungo ambacho kinaweza kukupelekea kutoa maamuzi chanya au hasi. Zaidi ya yote, moyo unaweza kusababisha mafarakano katika jamii na hata familia pia.

Tunatakiwa kuulinda sana moyo ili usituingize katika hatia maana moyo unaweza kukupangia kuwa, yule usiseme nae, ana moja mbili tatu, wakati pengine siye. Lakini mwisho wa siku ukifuatilia moyo unakuchonganisha tu na huyo mtu. Mwisho unabakia kujutia kwa lile ulilolitenda. 

Chunga sana moyo na hisia zako, kwani huwa wanaenda sambamba. Daima moyo unaweza kuwa mdanganyifu sana, hubena mema na mabaya. Zaidi ya yote, yatupasa kuwa makini sana na kujenga ufahamu katika mioyo yetu. Tukwepe kukurupuka tukiamrishwa na moyo kutenda jambo, tupime kabla ya kutenda.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Kila Jambo Na Wakati Wake

Joyce Msai - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Joyce Msai (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Maisha ya binadamu ni safari ndefu. Tunaweza kusema, maisha yana vipindi vikuu vinne, ambavyo ni:

  • Utoto
  • Ujana
  • Utu uzima
  • Uzee

Hatua zote hizi ni muhimu sana kwa mwanadamu na kila hatua ina taratibu za kuzingatia. Hebu tuchambue kipengele kimoja kimoja kama ifuatavyo:

UTOTO

Huu ni wakati wa raha kwani kila kitu unafanyiwa. Ni wakati wa kujifunza na kufuata maelekezo kutoka kwa wazazi na walezi. Lakini mtoto akishindwa kufuata mafundisho ya wazazi/walezi na wengine waliomtangulia, anaweza akaja akaharibiikiwa vibaya sana. Akiingia kipindi cha ujana anaweza kujikuta na matatizo mengi kutokana na kutofuata malezi hayo ya awali.

UJANA

Kipindi hiki kinaweza kuwa kigumu kwa vijana wengi. Ni kipindi ambacho vijana wengi hupenda kuiga iga mambo ya wana rika wenzao. Wanaweza wakaiga mabaya, hali kadhalika, wakiwa na bahati, wanaweza wakaiga mazuri. Kipindi hiki kinamuwezesha kijana uwezo wa kufanya kazi zinazomletea maendeleo. Vijana wengi, wasipoluwa waangalifu, hupotea kimaadili katika kipindi hiki. Vijana wanaaswa kuwa waangalifu sana katika kipindi hiki.

UTU UZIMA

Hiki ni kipindi ambacho mtu anakuwa na uwezo wa kufanya kazi akiwa na nguvu. Hata hivyo uwezo wake wa kufanya kazi siyo sawa na wakati alipokuwa kijana. Nguvu huanza kupungua kidogo kidogo. Huanza kuelekea kwenye uzee. Katika kipindi hiki, yatupasa kuwa waangalifu sana, hasa kwenye matumizi yetu, hususani ya pesa. 

UZEE

Ni kipindi ambacho mtu anakuwa hana nguvu imara za kufanya kazi zinazoweza kumletea maendeleo. Mara nyingi, huhitaji kutegemea vijana katika shughuli tofauti tofauti. Hiki huwa ni kipindi kigumu kwa wengi.

Usemi huu unatukumbusha na kutupa angalizo kupanga shughuli zetu kutokana na vipindi vyetu vya maisha tulivyonavyo. Hali kadhalika, hutupasa kuutumia muda wetu vizuri na kwa umakini, la sivyo tukizichezea ngazi hizo tajwa, hasa zile za ujana na utu uzima tunaweza kujikuta tunaharibikiwa mipango yetu yote ya kujiletea maendeleo yetu wenyewe na ya taifa zima kwa ujumla. 

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection 

Baada Ya Dhiki Faraja

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Dhiki ni neno ambalo huwa sio zuri masikioni mwa walio wengi. Kwa ujumla, wengi huona kuwa ni neno lenye dhana ya udhalilishaji. Mtu anaposema, fulani ana dhiki, ina maana hajiwezi kwa mambo fulani fulani ambayo ni ya msingi na muhimu katika maisha yake. 

Wakati mwingine, neno dhiki linaweza likatumika kama mtaji wa kukuwezesha kufikiri kufanya jambo fulani. Hakuna mtu anayeweza kufanya jambo bila kuwa na uhitaji. Mara nyingi, dhiki inakupeleka kwenye uhitaji. Katika hali hiyo utalazimika kutafuta uwezekano wa kutoka kwenye hiyo hali. Wakati huo ndipo dhiki inapobadilika kuwa mtaji. 

Kwa sababu hiyo dhiki itakufanya kutafuta cha kufanya ili utoke kwenye hiyo hali. Hapo ndipo utakapofarijika kwani utakuwa umejitoa kwenye uhitaji huo. Katika maisha, watu wengi huanzia huko chini, yaani huanza wakiwa na maisha duni, ama maisha ya chini. Katika kupitia huko chini ndipo utakapoweza kukusanya shuhuda za kuwasimulia wengine kule ulikotoka. Utakuta mtu anawaambia wenzie, “Jamani, msinione hivi mwenzenu, nikiwasimulia niliyoyapitia huko nyuma, hamuwezi kuamini”. 

Shuhuda za mafanikio huweza tia moyo wengine. Kama mtoa ushuhuda alipitia changamoto hizo, kwa nini na wengine wasijaribu ili waweze kufikia huko waliko mwenzao? Kila aliyefanikiwa, alianzia chini. Shuhuda zao zinakuwa na maana kwa jamii inayowazunguka. Kama ni watu wapendwa maendeleo, watajitahidi kufuata nyayo hizo ili nao waweze kufanikiwa.

Faraja haiji hivi hivi, ni lazima upitie magumu pamoja na dhiki lukuki. Tunaweza tukalinganisha usemi huu na ule wa “Mtaka cha Uvunguni Sharti Ainame”. Kuinama huko ni pamoja na mapito magumu utakayopambana nayo njiani ili uweze kufanikiwa.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Ridhika Na Vile Ulivyoumbwa

Grace Mshanga - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Grace Mshanga (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Urembo kwa mabinti na akina mama unapendeza sana na hali kadhalika, utanashati kwa vijana wa kiume na akina baba. Maisha ya mwanadamu yanapendeza mtu akiwa nadhifu, mrembo au mtanashati.

Kitu kinacholeta ukakasi ni pale tunapoona baadhi ya vijana wa kike na wa kiume wakipenda kutumia vitu vya urembo kupita kiasi. Ni kawaida sana siku hizi kuona vijana wanakuwa na weupe wa kununua dukani wakati walizaliwa wakiwa weusi, tena wa kupendeza. Wanataka kuwa weupe, kuwaiga watawala wao. Ni aibu.

Tunaona jinsi binadamu wanavyojaribu kumsahihisha Mungu katika uumbaji wake. Wengine hata hudiriki kuchonga midomo, pua na hata kuongeza makalio na matiti yao ili yawe makubwa kwa kutaka yavutie zaidi watazamaji. Kwa hakika, inatisha.

Yawezekana kabisa, na pasina shaka, urembo huu wa kununua ukaleta madhara makubwa sana huko mbeleni. Matangazo kwenye mitandao na baadhi ya vyombo vya habari, siyo rafiki kwa binadamu. Cha msingi, wao wanachojali ni kutangaza biashara zao ili waweze kuuza sana, na si vinginevyo. Mtumiaji anakuwa kitega ychumi cha mfanya biashara.

Vijana wengi hupenda kuonekana kama vile inavyotangazwa na hivyo vyombo, kuiga kwao inakuwa ni kipaumbele. Wanataka wawe ama wafanane vile picha zinavyoonekana kwenye matangazo ya biashara. Ni kasumba iliyovuka mipaka. Ni lazima tuipige vita kwa nguvu zetu zote. Vita hii ianzie majumbani mwetu, kwa watoto wetu kwanza. Watoto hawana budi kuhimizwa kukubali hali ile waliyoumbwa nayo, na si vinginevyo. Hakuna mwenye ubavu wa kumsahihisha Muumba wetu. Kuiga huko ni kwa muda tu, uasilia wa mtu bado utabaki kuwa vile vile.

Kuna vitabu vitakatifu ambavyo vinaandika kuwa binadamu hana uwezo wa kuongeza hata sentimita moja ya unywele wake. Hii ni kweli kabisa, uwezo huo binadamu hatunao kabisa. Hayo yanayofanyika ni ya muda tu. Isitoshe, hayo yanayofanywa, baadaye yameonekana kuwa na madhara makubwa kwa wahusika. Hebu na tuache tabia ya kumsahihisha Muumba wetu, yatupasa tutulie na turidhike na vile alivyotuumba Mwenyezi Mungu.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Mipango Ni Dira Ya Mafanikio

Victoria Nakajumo - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Victoria Nakajumo (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Katika maisha, unahitaji kuwa na mpango au picha ya unakotoka na unakotaka kwenda. Ukishindwa kupanga ina maana umeamua kushindwa kwa sababu utakuwa huna taratibu zozote za kukuongoza njia ya kupita katika safari yako. Kuna msemo usemao, “kama huna dira ni kama meli iliyoko baharini bila kujua inaelekea bandari gani”. Itakuwa ni vigumu kwa meli hiyo kufika sehemu tarajiwa.

Maisha ni mapambano yanayohitaji maandalizi. Tunachotakiwa kufanya ni kubuni mpango wa maisha yako na sio kuishi kwa kutegemea mipango ya watu wengine. Ukiwa na mpango, utakusaidia kujua unakokwenda, na utaweza kupima maendeleo uliyofikia. Binadamu yeyote anapaswa kuwa na ndoto ya anachotaka kupata katika maisha yake hapa duniani. Mipango unayoiweka, inatakiwa iendane na ndoto yako ambayo unaamini kuwa itakuletea matokeo ya aina fulani. 

Wataalamu husema, “Kupanga, ni Kuchagua”. Lakini, pamoja na uhalisia wa usemi huo, ili kuwe na maana, ni muhimu sana kuhakikisha kuwa unatekeleza yale ama kile ulichopanga. Kumbuka, kuishi bila mipango kunaonyesha kuwa wewe hapa duniani upo upo tu, na kwamba uko tayari ama unapanga kushindwa. Kama unapanga kushindwa, ina maana basi kuwa umekata tamaa. 

Binadamu hatutakiwi kuwa hivyo, hatutakiwi kukata tamaa. Safari yetu ni fupi sana hapa duniani na hivyo yatupasa tuwe na mipango ili tuwe na sababu ya kuishi kwenye safari hii fupi yenye changamoto nyingi za maisha.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection 

%d bloggers like this: