Duniani Kuna Watu Waliondaliwa Maisha Na Wanaojiandalia Maisha

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Msemo huu unazungumzia uhalisia wa maisha katika dunia hii tunayoishi. Wako watu wanaishi kutokana na hali ya wale waliowatangulia. Kama wazazi au walezi walikuwa na jina la kusifika, basi kizazi kinachofuata kitatembea katika hali ile ile. Kwa mantiki hii, watakuwa wepesi kuonekana katika eneo lolote lile kutokana na majina makubwa wanayotembea nayo. Mfano kwenye siasa watoto wa wenye majina ni rahisi kufikiriwa na kupata kile wanachokitaka, pamoja na kazi nzuri, kisa tu, jina kubwa linawalinda. 

Anayejiandalia maisha, hata kama ana uwezo inabidi apambane ili aweze kuonekana. Hali kadhalika, inambidi awe na mtu atakayeweza kumtetea. Anaweza akawa mtu waliyefanya naye kazi mahali fulani. Lakini hata kama walifanya kazi pamoja, utendaji wake wa kazi itabidi uwe ulikuwa wa kutukuka sana. Yaani itabidi akumbukwe kwa kazi nzuri alizokuwa akizifanya. Hapo ndio ataonekana, na mtetezi wake atajikita kwenye hilo zaidi, na si vinginevyo. Kitakachomtetea hapo, zaidi ni uwezo wake wa kufanya kazi ambao aliuonyesha wakati anafanya kazi na yule mtetezi wake.

Mara nyingi, walioandaliwa kazi, majina yao yanasomeka na kusambaa haraka sana. Kwa kawaida, watu walio makazini ambao wameandaliwa, huwa sio watendaji wazuri wa kazi. Wao wanajua na wana uhakika, yuko mtu juu wa kuwalinda, hivyo hawahitaji wala hawaoni sababu ya kuhangaika. Mathalani, hata wakikosea, huwa hawana wasiwasi kwani wanajua kuwa makosa yao yatachukuliwa kiwepesi wepesi tu, kwa vile wana watetezi wazito huko juu. Maisha ndivyo yalivyo.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: