Elimu Bila Vitendo Ni Sawa Na Bure

Caroline Swai - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Caroline Swai (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Elimu ni maarifa anayopata mtu darasani. Vijana wengi wamepata elimu wakianzia chekechea hadi vyuo . Baadhi yao elimu hiyo imewasaidia, wakafanikiwa na wengine kwa bahati mbaya walishindwa.

Kupata cheti chenye alama nzuri peke yake haitoshi. Kijana anatakiwa kutumia elimu hiyo na kuiweka katika matendo sahihi. Ili apate uzoefu ambao utamvusha kimaisha, yampasa aitafsiri elimu ya darasani kwa vitendo. Sambamba na hayo, kijana anatakiwa ajitambue, ajitume na awe mbunifu. Neno kukata tamaa liwe ni mwiko kwake. Heshima na hekima nazo ni nyenzo muhimu sana kwa vijana. Vile vile, kijana anatakiwa kupokea na kufuata maelekezo kutoka kwa wakubwa zake. 

Hebu tuangalie ujasiri aliouonyesha kijana aliyeokoa maisha ya abiria 24 kwenye ndege ya Precission iliyoanguka katika Ziwa Victoria. Kijana aliishia kidato cha pili tu lakini hakukata tamaa ya maisha wala hakuchagua kazi. Alikuwa muanika dagaa mwaloni. Fursa ilipojitokeza (kwa upande wake ilikuwa ni fursa), alijitoa mhanga kwa kutumia ubunifu na uzoefu wake wa majini. Hatimaye, alifanikiwa 

kuwaokoa baadhi ya abiria. Kujituma kwake kumemfanya ajulikane ndani na nje ya nchi, kitu ambacho kisingekuwa rahisi kwake kama asingetumia akili zake na ubunifu wake. 

Mazungumzo haya yanatufundisha nini?

Pamoja na kusoma sana ama kusoma kidogo, yatupasa tujitume na tuwe tayari kufanya kazi wakati wowote na katika mazingira yoyote. Haijalishi umesoma mpaka wapi, haijalishi una shahada ngapi, matendo utakayoyafanya kwa jamii ndiyo yatakayoonyesha kiwango chako cha kuelimika, siyo makaratasi wala vyeti uliyokuwa navyo.

The Healing Hands Project

The Healing Hands empowers people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – alleviating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain free mental health services in underserved communities and promote the economic empowerment of trained grandmothers who implementing #WHO #mhGAP evidence-based psychosocial interventions. The project provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources, referrals, advocacy and awareness raising delivered through arts. Clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: