Jinsi Ya Kushinda Vita Ya Maneno

Victoria Nakajumo - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi

by Victoria Nakajumo (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Si kila jambo linalohusu maisha yako lazima umwambie kila mtu. Kadri unavyowaeleza watu mambo yako, ndivyo adui atakavyowafanya wabaya wako wainuke kinyume nawe. Baadhi ya wale utakaowaeleza wataweza kutumia habari zako kukuchafua tu, na si vinginevyo.

Ushauri kwako ni kuwa usiwaamini sana watu, hata wale unaowaita rafiki zako. Usimwamini kila mtu kiasi cha kumweleza mambo yako ya ndani. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako kwa sababu wengine ukiwaamini, hutumia hicho ulichowaeleza kukuharibia maono yako, ikiwa ni pamoja na kukuaibisha. Kumbuka, adui za mtu ni watu wa karibu yake mwenyewe. Kwa hiyo, vita vingine vya maneno utavishinda kwa kuwa na nidhamu binafsi ya kusema baadhi tu ya mambo yanayokuhusu.

Ukweli ni kwamba, si kila mtu utakayemweleza mambo yako atayafurahia. Hutokea kwamba, wengine ukiwaeleza leo, kwa chuki zao binafsi, hawatasubiri hadi ifike kesho. Watatafuta kila njia kukuharibia kabisa maisha yako haraka iwezekanavyo. Inakupasa uchunge sana ulimi wako, binadamu wengine siyo wema hata kidogo.

Ni dhahiri kuwa kuna mambo mengine itakupasa uwaeleze watu unaowaamini kwa kupata ushauri. Pamoja na hayo, itakupasa upime uzito wa jambo lenyewe kabla ya kulisema. Si kila jambo ulilonalo moyoni linaweza kuelezwa kwa kila mtu. Yakupasa kuchagua ni jambo gani umweleze nani ili kukwepa matangazo.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: