Jitihada Haiondoshi Kudra

Tap Elderly Women's Wisdom for Youth (TEWWY)

Simulizi

by Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY).

Binadamu wanaamini kwamba mtu anapozaliwa tu, mambo yake yote katika maisha huwa yameshapangwa na Mwenyezi Mungu. Mathalani, riziki yake yote huwa imeshawekwa tayari, siku yake ya kufa na hata saa yake pia inakuwa imepangwa. Tunaamini kuwa hata mtu angetaka kubadilisha, uwezo huo inaonekana haupo kabisa. Mambo hayo au mipango hiyo inabaki kuwa kama vile alivyopanga Muumba wetu.

Mara nyingi, usemi huu unatumiwa kuwaliwaza watu ambao wamejitahidi au wamejaribu sana kufanya mambo fulani lakini hawakufanikiwa. Pengine hii inamaanisha kuwa ingawa mtu anaweza kuwa amejaribu sana kufanya jambo, hawezi kuyabadilisha yale yaliyopangwa na Mungu, yaani kudra ya Mungu. Hii inamaanisha kuwa asihuzunike sana kwani mambo hayo hayako ndani ya uwezo wake. Kwa upande moja, ni faraja nzuri kumpatia mhusika, lakini kwa upande mwingine, faraja hiyo inaweza ikamfanya mtu akajibweteka na kuwa mvivu kwa kisingizio hicho cha kuwa hiyo ndio kudra ya Mungu na hivyo hawezi kufanya chochote. Pamoja na kudra ya Mungu inabidi watu kufanya kazi kwa bidii kwani bidii katika kazi hulipa pia.

Usemi huu vile vile hutumiwa kumpa moyo mtu anayekabiliwa na shida asiyoweza kuiepuka, kwamba amuachie Mwenyezi Mungu, asipapatike wala asibabaike. Yote hii ni kuonyesha kuwa lile lililoandikwa au lililopangwa na Mungu, ndilo litakalokuwa tu na si vinginevyo.

Pia usemi huu unalinganishwa vizuri na ule usemao, “Liandikwalo, Halifutiki” ama ule wa “Riziki Hufuata Kinywa”. Misemo yote hii ni ile inayohusiana na kudra ambazo mara nyingi huchukuliwa kuwa hakuna chochote kinachoweza kubadilisha hicho kilichopo, kilichopangwa na Mungu.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Arts #Culture #Tanzania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: