Kifo Cha Wengi Ni Harusi

Tap Elderly Women's Wisdom for Youth (TEWWY)

Simulizi

by Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY).

Kwa kawaida, msiba ukiwapata watu wengi, kwa kiasi fulani hauhuzunishi sana kama ukimpata mtu mmoja peke yake. Hii ina maana kuwa msiba wa watu wengi ni mzigo unaobebwa kwa kushirikiana na watu wengi. Unaweza kusema kuwa uzito wake hauelemei sana kutokana na wengi kuguswa na jambo hilo.

Msiba wa mtu mmoja unaelemea sana kwa sababu mtu ana ubeba yeye peke yake, anakuwa hana msaidizi au mtu wa kumpunguzia ama kumgawia machungu aliyo nayo.

Usemi huu hutumiwa kuwatia watu moyo ili waweze kufanya, mathalani, mambo ya hatari na uonevu kwa ushirikiano ili waweze kupata ufumbuzi wa pamoja. Inawezekana kwenye jamii fulani kunakuwa na kundi la watu ambalo linaamua kuwanyanyasa wananchi kwa kuwanyang’anya, mfano, ardhi kwa visingizio visivyo vya msingi zaidi ya uonevu tu. Wananchi hawa wakipaza sauti kwa pamoja wanaweza wakalishinda kundi hilo la uonevu na unyanyasaji kwa urahisi zaidi kuliko angekuwa ni mtu mmoja anayeonewa na kundi hilo.

Hapa pia, usemi wa “Umoja ni Nguvu, Utengano ni Udhaifu” unaweza ukatumika barabara na ukaleta maana hiyo ya msiba wa wengi ni sawa na harusi.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Arts #Culture #Tanzania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: