Ajaye Kisimani Mbele, Hunywa Maji Maenge

Tap Elderly Women's Wisdom for Youth (TEWWY)

Simulizi

by Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY).

Msemo huu unatumika na makabila mengi sana hapa nchini. Popote pale msemo huu utakapotumika, maana yake ni moja tu. Neno ‘mbele’ lina maana kabla ya wengine. ‘Maji maenge’ ni yale maji safi yaliyotuama vizuri na takataka zake zinakuwa zimetulia chini.

Kwa hiyo maana ya usemi huu ni kwamba mtu yeyote atakayekwenda kisimani kabla ya watu wengine, au mahali popote palipo na maji, kama vile bwanani, kwenye madimbwi ama mtoni, atayakuta maji yametulia tuli na takataka zote ziko chini. Maji yanakuwa katika hali ya usafi kwa sababu yanakuwa hayajakorogwa ama kutikiswa na wachotaji wengine.

Usemi huu unatufundisha yafuatayo:

  1. Umuhimu wa kufanya mambo mazuri mara tunapoweza bila kungoja ngoja. Kama ule usemi usemao: ‘Chelewa chelewa utamkuta mtoto si wako’. Kadri unavyochelewa kutenda jambo ndivyo utakavyoambulia mambo yasiyokuwa mazuri ama yasiyo na tija.
  2. Kwa matokeo mazuri, yatupasa tujitahidi kuwa wa kwanza kufanya jambo. Ni dhahiri kuwa yule atanguliaye kufanya jambo, ndiye huwa anafaidi zaidi. Tusikubali kuwa wa mwisho katika kufanya mambo na hasa pale inapobidi ili tuweze kufaidi mambo mzuri ambayo yanakuwa bado hayajaharibiwa na waliotutangulia.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Arts #Culture #Tanzania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: