Ajengaye Siye Alalaye

Tap Elderly Women's Wisdom for Youth (TEWWY)

Simulizi

by Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY).

Kwa kawaida, mtu anapojenga nyumba yake anakuwa na mategemeo makubwa. Tegemeo lake la kwanza ni kuwa atakaa humo, yaani ataishi ndani ya nyumba hiyo.

Hata hivyo, uzoefu unaonyesha kuwa hiyo siyo lazima iwe hivyo. Mtu anaweza akajenga nyumba yake lakini akafa, pengine baada ya kukaa humo kwa siku chache tu. Nyumba yake hiyo inaweza kurithiwa na watoto ama ndugu wengine wa karibu. Warithi hao wanaweza wakaishi ndani ya nyumba hiyo kwa muda mrefu sana kiasi kwamba inakuwa vigumu kwa watu wengine kumjua mhusika mkuu alikuwa ni nani, yaani aliyeigharamia hiyo nyumba mpaka ikasimama na kuwa nyumba.

Usemi huu unatufunza kuwa tunapofanya jambo zuri tusitazamie kuwa ni lazima tufaidike nalo kwa kuwa tumelifanya sisi. Tunatakiwa tusiwe na choyo kwa kutaka wengine wasinufaike nalo. Tunapofanya jambo jema tulifanye kwa kuwa ni wajibu wetu, mathalani, kujenga nyumba, ni wajibu wa kila binadamu yeyote kufanya hivyo. Kujenga nyumba ni jambo jema, jambo la busara.

Endapo jambo tunalolifanya litakuwa na manufaa kwetu, itakuwa sawa kwani kunufaika na jasho letu ni jambo la heri, ni jambo jema. Na ikiwa hatutanufaika nalo, bali ni watu wengine ndio watanufaika, yatupasa tusisononeke wala kuona kuwa ni vibaya. Ndio maana ya msemo huu kuwa anayejenga nyumba si lazima aje alale humo. Thawabu utakazopata ni nyingi kutokana na jasho lako kuwanufaisha watu wengine.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Arts #Culture #Tanzania

Published by Wisdom&Wellness

MENTAL HEALTH & WELLNESS Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY) is a mental health stakeholder in Tanzania bridging the intergenerational- and mental health treatment-gap by training retired elderly women in adapting WHO’s mental health Gap Action Program (mhGAP). The grandmotherly figures called Wisdom&Wellness Counselors provide accessible mental health services, support and resources in their underserved communities. Wisdom&Wellness Meditation Garden is a wellness center in the Washington DC Metropolitan Area empowering people with simple self-care practices for holistic health and well-being. We teach yoga; organize nature adventures in local parks; facilitate Wisdom&Wellness Talks, a safe-space for people to share wisdom, connect, gain life-skills as they build community; and the Wisdom&Wellness Collection, our handcrafted line of natural skincare & aromatherapy products. 50% of our Wisdom&Wellness Meditation Garden’s revenue supports the mental health initiatives of our nonprofit partner in Tanzania, TEWWY If you would like to be a part of our Wisdom&Wellness Community, let’s connect.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: