Usikae Mahali Ambapo Hakuna Anayeona Thamani Yako

Tap Elderly Women's Wisdom for Youth (TEWWY)

Simulizi …

by Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY).

Baba mmoja alimwambia binti yake, “Umefuzu na kupata shahada yako yenye ufaulu wa hali ya juu (honors). Unaiona hii gari niliyokuwa nimekununulia miaka mingi iliyopita. Inaonekana imezeeka kidogo kwa sasa. Lakini kabla sijakupatia, ichukue uipeleke mjini kwenye maduka ya magari yaliyotumika. Waulize kiasi gani wanaweza kukupa kwa gari hiyo.

Binti alifanya kama alivyoelekezwa, Alikwenda kwenye sehemu hiyo ya magari ya mitumba. Baada ya kuuliza bei alirudi kwa baba yake na kumwambia, “ Wamesema watatoa kiasi cha dola za kimarekani 1,000 ($1,000) kwa sababu gari inaonekana kuwa imechakaa sana.”

Kisha baba yake alisema, “Sasa chukua gari hii ipeleke kwenye duka la kukopesha kwa kutumia dhamana.” Binti aliondoka kuelekea huko dukani, aliporudi alimwambia babake kuwa, “Wenye duka hilo wanasema watatoa dola za kimarekani 100 ($100) kwa sababu gari imezeeka.”

Hatimaye baba alimwambia mtoto wake aende kwenye klabu ya magari ili akawaonyeshe gari hilo. Binti alilipeleka gari hilo kwenye klabu ya magari, aliporudi alimwambia babake kuwa, ”Watu wengine kwenye klabu wako tayari kutoa $100,000 kwa sababu ni gari aina ya Holden Torana ambayo ni maarufu sana na inatafutwa na watu wengi ambao hukusanya magari maarufu ya zamani.”

Sasa baba yake alimwambia mtoto wake “Mahali sahihi patakupatia hadhi unayostahili kwa njia iliyo sahihi”. Kama hauthaminiwi, usikasirike, ina maana hauko mahali sahihi. Wale wanaoijua thamani yako ni wale wanaokutambua na kujua umuhimu wako.

Kamwe usikae mahali ambapo hakuna anayetambua ama kuona thamani yako.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Arts #Culture #Tanzania

Published by Wisdom&Wellness

MENTAL HEALTH & WELLNESS Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY) is a mental health stakeholder in Tanzania bridging the intergenerational- and mental health treatment-gap by training retired elderly women in adapting WHO’s mental health Gap Action Program (mhGAP). The grandmotherly figures called Wisdom&Wellness Counselors provide accessible mental health services, support and resources in their underserved communities. Wisdom&Wellness Meditation Garden is a wellness center in the Washington DC Metropolitan Area empowering people with simple self-care practices for holistic health and well-being. We teach yoga; organize nature adventures in local parks; facilitate Wisdom&Wellness Talks, a safe-space for people to share wisdom, connect, gain life-skills as they build community; and the Wisdom&Wellness Collection, our handcrafted line of natural skincare & aromatherapy products. 50% of our Wisdom&Wellness Meditation Garden’s revenue supports the mental health initiatives of our nonprofit partner in Tanzania, TEWWY If you would like to be a part of our Wisdom&Wellness Community, let’s connect.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: