Usikae Mahali Ambapo Hakuna Anayeona Thamani Yako

Tap Elderly Women's Wisdom for Youth (TEWWY)

Simulizi …

by Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY).

Baba mmoja alimwambia binti yake, “Umefuzu na kupata shahada yako yenye ufaulu wa hali ya juu (honors). Unaiona hii gari niliyokuwa nimekununulia miaka mingi iliyopita. Inaonekana imezeeka kidogo kwa sasa. Lakini kabla sijakupatia, ichukue uipeleke mjini kwenye maduka ya magari yaliyotumika. Waulize kiasi gani wanaweza kukupa kwa gari hiyo.

Binti alifanya kama alivyoelekezwa, Alikwenda kwenye sehemu hiyo ya magari ya mitumba. Baada ya kuuliza bei alirudi kwa baba yake na kumwambia, “ Wamesema watatoa kiasi cha dola za kimarekani 1,000 ($1,000) kwa sababu gari inaonekana kuwa imechakaa sana.”

Kisha baba yake alisema, “Sasa chukua gari hii ipeleke kwenye duka la kukopesha kwa kutumia dhamana.” Binti aliondoka kuelekea huko dukani, aliporudi alimwambia babake kuwa, “Wenye duka hilo wanasema watatoa dola za kimarekani 100 ($100) kwa sababu gari imezeeka.”

Hatimaye baba alimwambia mtoto wake aende kwenye klabu ya magari ili akawaonyeshe gari hilo. Binti alilipeleka gari hilo kwenye klabu ya magari, aliporudi alimwambia babake kuwa, ”Watu wengine kwenye klabu wako tayari kutoa $100,000 kwa sababu ni gari aina ya Holden Torana ambayo ni maarufu sana na inatafutwa na watu wengi ambao hukusanya magari maarufu ya zamani.”

Sasa baba yake alimwambia mtoto wake “Mahali sahihi patakupatia hadhi unayostahili kwa njia iliyo sahihi”. Kama hauthaminiwi, usikasirike, ina maana hauko mahali sahihi. Wale wanaoijua thamani yako ni wale wanaokutambua na kujua umuhimu wako.

Kamwe usikae mahali ambapo hakuna anayetambua ama kuona thamani yako.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Arts #Culture #Tanzania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: