Usiruhusu Hisia Zitawale Maisha Yako

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Alfreda George (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Palikuwa na kaka mmoja ambaye alikuwa na mke wake. Bahati nzuri alikuwa ni mtu wa kusafiri sana na hivyo kuongeza kupata cha familia yake. Lakini bwana huyu alikuwa na tatizo moja kubwa. Kila atokapo safarini, akiwa matembezini na mke wake, endapo ikatokea mke wake akasalimiana na mwanamume yeyote, hisia zake zilikuwa zinampeleka kwenye mambo ya ajabu. Wakifika nyumbani hutokea vurugu kubwa, vurugu lisolozuilika.

Hali hii ya kushutumiwa ilifikia pabaya na mke wake alishindwa kuendelea kuvumilia, hivyo waliachana. Aliondoka hapo nyumbani kwa mume wake na kwenda kuishi sehemu nyingine. Ikatokea siku moja mume wake akapatwa na homa kali sana, homa iliyokuwa inahitaji uangalizi wa karibu wa mke ama wa ndugu wa karibu sana.

Kwa bahati mbaya hakuna mtu aliyekwenda kumuangalia, si ndugu wala jirani aliyesogea hapo kwa muda wote aliokuwa akiugua. Alipoona hali iko hivyo, bwana huyu alijikuta hana ujanja tena zaidi ya kulazimika kutuma watu kwenda kwa mke wake kumuombea msamaha, kumtaka radhi ili arudi kwa mume wake.

Pamoja na kwamba ndugu hao walikuwa wamemuomba hapo awali asimuache mke wake kwa hisia na hakuwasikiliza bado walikuwa tayari kumsaidia kwa kwenda kumuombea msamaha kwa mke wake. Kwa moyo mkuu uliojaa upendo na huruma, mke aliridhia maombi yao ya kumsamehe ndugu yao. Alikubali kurudi kwa mume wake kwa lengo la kumuuguza hadi kifo kije kiwatenganishe. Hatimaye mume wake aliaga dunia akiwa chini ya uangalizi na huduma nzuri ya mke wake.

Mke alibakia kwenye nyumba ile waliyokuwa wakiishi yeye na mume wake. Ilikuwa ni mali yao wote wawili, nyumba ya ndoa yao na hivyo ndugu waliridhia aendelee kubakia pale pamoja na watoto wao.

Kisa hiki kinatufundisha kutokuziamini hisia zetu bali tuenende na yale tunayoyajua na kuwa na uhakika nayo. Hisia zinapoteza, hisia zinadanganya, hakuna binadamu mwenye uhakika na hisia zake. Tuishi na ukweli, siyo hisia.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: