Kizuri Hakikosi Kasoro

Margaret Kayombo - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Simulizi …

by Margaret Kayombo (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Ni kawaida sana kusikia msemo huu kwani ni ukweli usiopingika kuwa hakuna kitu kinachokosa dosari, hata kiwe kizuri namna gani. Ni hali halisi ya mambo yalivyo hapa duniani. Tunapata shida sana ya kugundua hilo kwenye maisha yetu ya kila siku. Unaweza kumwona mtu mpole kama malaika, lakini akawa na vitendo vinavyotisha kama moto wa kifuu. Haya mambo yapo tofauti tofauti kwa watu hapa duniani, hayalingani, huyu ana udhaifu huu na huyu ana udhaifu ule kwa hiyo tujue kuwa hakuna binadamu aliyekamilika ila tu viwango vya madhaifu vinatofautiana. Kuna mambo mengine yanapitiliza mpaka wengine kwenye jamii wanashindwa kustahimili.

Kwenye ukasoro katika maisha ya kawaida au kwa wanandoa ni kipimo tosha cha uvumilivu na upendo kwahiyo tuishi tukijua kuwa kila mtu ana kasoro zake lakini hizo kasoro zinaweza kurekebishwa ukijitambua kuwa unachokifanya kinawakwaza wengine. Hayo utayatambua kwa muonekano wako kwa wengine, unapata majibu gani kutoka kwa wanaokuzunguka kama ni chanya au hasi. Inapendeza kama kila mtu akichukua muda na kujipima nafsi yake kwa kuangalia na kujiuliza anaishije na jirani yake. Jirani yako ni nani? Jirani yako anaweza kuwa mtoto wako, mke wako, mume wako au adui yako.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

One thought on “Kizuri Hakikosi Kasoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: