Je, Rafiki Ni Nani Katika Maisha Yako?

Margaret Kayombo - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Masimulizi …

by Margaret Kayombo (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Siku moja mjomba alitufafanulia aina ya marafiki. Alisema kuna rafiki mzuri na rafiki mbaya.

Binadamu ni kiumbe ambaye huhitaji kuwa na rafiki ili aweze kuondoa ukiwa na pia kupata faraja. Kwa kawaida marafiki hufahamiana, huzoeana na huchangamkiana katika maongezi yao mbalimbali. Marafiki huweza kupatikana popote, yaani katika mazingira ya nyumbani, shuleni, kazini, msikitini, kanisani na hata safarini. Ni dhahiri kwamba ushauri wa marafiki huwa una nguvu na rahisi kuweza
kuambukizana tabia.

Rafiki anaweza kusababisha huzuni badala ya kuleta furaha. Kwa hiyo, ni muhimu kuchunguza kwanza tabia ya mtu unayetaka kuanzisha naye uhusiano. Ni heri kukosa rafiki kuliko kuwa na rafiki mlevi, mwongo, mwizi, mvivu, mwenye dharau au mwenye tabia nyingine mbaya. Rafiki wa kufaa ni yule mwenye adabu, busara na mwaminifu. Vile vile ni yule anayekutakia mafanikio mema katika maisha yako badala ya kukusababishia matatizo. Kwenye mazungumzo haya ya busara nimepata masomo yafuatayo:

  1. Umuhimu wa wazazi kuwa makini sana na watoto juu ya marafiki wanaokuwa nao kwenye mahusiano.
  2. Kuna marafiki wa kweli na marafiki wa uwongo. Inatupasa kuwachunguza sana, na ukigundua siyo marafiki sahihi inatubidi kuachana nao mapema na inabid Uwe tayari kwa lolote linaloweza kutokea.
  3. Kuna marafiki wengine wanataka kuwatumia ama kuwapeleka pabaya wenzao ili waangamie kama wao walivyoangamia kwa hiyo ni vema kuwa waangalifu na aina ya marafiki wa hivyo.
  4. Kuna marafiki wengine ni vigeugeu kwa hiyo hao nao pia yakupasa uchukue muda kuwajua vizuri kabla ya kuanza mahusiano nao.

Watu wengi, hususan vijana huishia pabaya kutokana uchaguzi mbaya wa marafiki . Yatupasa kuchukua tahadhari

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: