Usiwaze Yaliyopita Au Ya Zamani, Yatakuchelewesha

Victoria Nakajumo - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Masimulizi …

by Victoria Nakajumo (Wisdom&Wellness Counselor – TEWWY).

Katika maisha yetu tunapitia mazuri na mabaya. Mara nyingi wengi wetu tuna tabia ya kuyakumbuka na kuyatafakari mabaya yaliyopita, lakini hiyo haisaidii lolote zaidi ya kutuongezea machungu na maumivu. Kama wana falsafa wasemavyo, maji yakimwagika hayazoleki, ni kweli kabisa, hata ungekuwa na utaalamu wa namna gani huwezi ukayazoa. Kwa hiyo hatupaswi kuendelea kuruhusu kuwaza makosa tuliyowahi kuyatenda katika maisha yetu ya huko nyuma. Kwa mfano mtu unajikuta unasema laiti ningelijua tangu mwanzo nisingekubali au nisingefanya hayo niliyoyatenda. Maneno yanayoanza na … ningelijua… nisinge… huwa Haya a maana katika maisha ya mwanadamu. Tujifunze kuyafuta na kuyasahau kabisa makosa yetu ya zamani kwa lengo la kuyatazama mema na mazuri yaliyoko mbele yetu. Tuchukue hatua sahihi za kutufikisha pazuri. BUSARA zetu zitusaidie kutumia makosa tuliyowahi kuyafanya kama sehemu ya kujifunza na kutoruhusu makosa mengine tena ili kutengeneza maisha mapya na kuweza kusonga mbele.

The Healing Hands Project

The Healing Hands project will economically empower people to achieve financial autonomy by building entrepreneurial skills and embedding skills transfer within the community – eliminating poverty as a driver of ill mental health. Funds raised from the jewelry will help sustain the implementation of accessible psychosocial interventions in underserved communities and promote the economic empowerment of the grandmothers who have been trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program. Healing Hands provides interpersonal counseling, group talk therapy, and psychoeducation resources delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay up-to-date.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #mhGAP #HealingHands #Art #Culture #Tanzania

Published by Wisdom&Wellness

MENTAL HEALTH & WELLNESS Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY) is a mental health stakeholder in Tanzania bridging the intergenerational- and mental health treatment-gap by training retired elderly women in adapting WHO’s mental health Gap Action Program (mhGAP). The grandmotherly figures called Wisdom&Wellness Counselors provide accessible mental health services, support and resources in their underserved communities. Wisdom&Wellness Meditation Garden is a wellness center in the Washington DC Metropolitan Area empowering people with simple self-care practices for holistic health and well-being. We teach yoga; organize nature adventures in local parks; facilitate Wisdom&Wellness Talks, a safe-space for people to share wisdom, connect, gain life-skills as they build community; and the Wisdom&Wellness Collection, our handcrafted line of natural skincare & aromatherapy products. 50% of our Wisdom&Wellness Meditation Garden’s revenue supports the mental health initiatives of our nonprofit partner in Tanzania, TEWWY If you would like to be a part of our Wisdom&Wellness Community, let’s connect.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: