Maisha ni Kupanda na Kushuka

Alfreda George - Wisdom&Wellness Counselor (TEWWY)

Maisha ya mwanadamu yana mapito ya aina mbalimbali, tabu na raha. Changamoto ni moja ya mapito haya, ni sehemu ya maisha yetu wanadamu. Kupitia changamoto tunajifunza mbinu mbali mbali za kupambana na maisha. Changamoto ni msasa wa kusawazisha nyufa za maisha yetu. Tusitishike na changamoto, tusikate tamaa tunapopata majaribu. Tunatakiwa kuzikubali na kusonga mbele. Hata barabara zetu zina kona kona na ndivyo maisha yetu yalivyo. Kuna wengine hata hudiriki kusema: ‘bila changamoto maisha hayana msisimko, huchosha’. Changamoto zinatuchangamsha, changamoto zinatukomaza, na changamoto zinatufundisha.

The Healing Hands Project

We are excited to launch the #HealingHands project. The project supports interpersonal counseling, group talk therapy and psychoeducation resources to be delivered through arts, where clients learn to handcraft traditional beaded jewelry as a marketable skill. It also promotes the economic growth of grandmothers who are trained in and are implementing WHO’s mental health Gap Action Program #mhGAP. Income generated from sales of the jewelry will also support the sustainable implementation of accessible psychosocial interventions among underserved communities. Follow us @TEWWYWisdom @WisdomWellnessCollection to stay posted.

#MentalHealth #Grandmother #Wisdom #Wellness #ArtTherapy

One-Time
Monthly
Yearly

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Choose an amount

$10.00
$25.00
$100.00
$5.00
$15.00
$100.00
$5.00
$15.00
$100.00

Or enter a custom amount

$

Your support is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: