BUSARA ZIANGUKIAZO KWENYE “T” TATU

Sixtha Komba – Monitoring & Evaluation Officer, TEWWY

Mama Sixtha Komba anatueleza juu ya T tatu ambazo unaweza tumia katika kuyakabili matatizo ukutananayo. Akianza na fafanuzi juu ya T tatu.

  • T1 ni Tatizo
  • T2 ni Tatuzi
  • T3 ni Tokeo

Mama Sixtha Komba anaendelea kufafanua hizi T tatu katika nyanja mbili, hasi na chanya kwa kutumia mfano wa mwanafunzi aliyefeli mitihani yake na jinsi wazazi wanavyolipokea swala hilo.

Matumizi hasi ya T tatu

T1 ambayo ni Tatizo – Kijana kafeli mtihani

T2  ambayo ni Tatuzi – Wazazi/walezi wanamkasirikia na kuamua kumfukuza nyumbani

T3  ambayo ni Tokeo – Kijana anaingia mtaani na kujiingiza kwenye makundi mabaya kama uvutaji bangi, wizi, unywaji wa pombe kupita kiasi au kuamua kujidhuru.

Matumizi chanya ya T tatu

T1  ambayo ni Tatizo – Kijana kafeli mtihani

T2 ambayo ni Tatuzi – Wazazi/walezi wanaamua kumtia moyo kijana wao na kutaka kujua kwanini alifanya vibaya ili wamsaidie.

T3  ambayo ni Tokeo – Kijana baada ya kutiwa moyo na wazazi/walezi anaamua kurudi shule akiamini atafanya vizuri na atakuwa msaada katika jamii, kwani mti mmoja hauanguki mara mbili.

Contact Us

Don’t hesitate to reach out with the contact information below, or send a message using the form.

Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth

Tewwy, Jemedali St, Dar es Salaam, Tanzania

+255 737 773 982 | +255 757 327 878 tewwy@tewwy.org

Published by Wisdom&Wellness

MENTAL HEALTH & WELLNESS Tap Elderly Women’s Wisdom for Youth (TEWWY) is a mental health stakeholder in Tanzania bridging the intergenerational- and mental health treatment-gap by training retired elderly women in adapting WHO’s mental health Gap Action Program (mhGAP). The grandmotherly figures called Wisdom&Wellness Counselors provide accessible mental health services, support and resources in their underserved communities. Wisdom&Wellness Meditation Garden is a wellness center in the Washington DC Metropolitan Area empowering people with simple self-care practices for holistic health and well-being. We teach yoga; organize nature adventures in local parks; facilitate Wisdom&Wellness Talks, a safe-space for people to share wisdom, connect, gain life-skills as they build community; and the Wisdom&Wellness Collection, our handcrafted line of natural skincare & aromatherapy products. 50% of our Wisdom&Wellness Meditation Garden’s revenue supports the mental health initiatives of our nonprofit partner in Tanzania, TEWWY If you would like to be a part of our Wisdom&Wellness Community, let’s connect.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: